Jūsų krepšelis šiuo metu tuščias

Prisijungti

Paslaugų teikimo sąlygos

Interneto svetainės www.kokoshop.eu naudojimo sąlygos


Bendrosios interneto svetainės www.kokoshop.eu naudojimo sąlygos.

1. Prieš pradedant naudotis SIA "KOKOS" interneto svetaine www.kokoshop.eu (registracijos Nr. 40103374871, juridinis adresas - Diendu iel 5/1-61, Salaspils, LV2169), prašome atidžiai perskaityti šias interneto svetainės naudojimo sąlygas. www.kokoshop.eu taisyklės (toliau – taisyklės).

2. Svetainė www.kokoshop.eu – tai SIA „KOKOS“, kurios interneto svetainės adresas yra www.kokoshop.eu, sukurta svetainė su visa joje esančia informacija ir medžiaga.

3. Lankydamiesi svetainėje www.kokoshop.eu arba naudodami informaciją apie jame teikiamas prekes ir paslaugas, Jūs asmeniškai arba Jūsų atstovaujamas asmuo, jei veikiate jų vardu, sutinkate su šiomis sąlygomis.

4. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti ir nesinaudoti svetainėje www.kokoshop.eu, taip pat nesinaudoti joje esančiomis paslaugomis ir informacija.

5. Informuojame, kad SIA „KOKOS“ www.kokoshop.eu svetainėje įvestos informacijos (įskaitant asmens duomenis) tvarkymo tikslas – teikti joje nurodytas paslaugas ir suteikti pagalbą naudojantis interneto svetaine www. kokoshop.eu.

6. SIA „KOKOS“ turi teisę bet kada vienašališkai keisti svetainės www.kokoshop.eu turinį ir naudojimo sąlygas. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje www.kokoshop.eu

7. Kai pradėsite naudotis svetaine www.kokoshop.eu ar vykdysite bet kokią veiklą minėtoje svetainėje, bus laikoma, kad esate susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiomis taisyklėmis ir jų laikysitės. Kiekvienas svetainės vartotojas privalo reguliariai perskaityti taisykles, kad būtų informuotas apie jose padarytus pakeitimus. Jei nesutinkate su sąlygomis, naudotis svetaine draudžiama.

8. Interneto svetainės www.kokoshop.eu vartotojai turi teisę naudotis joje siūlomomis galimybėmis ir paslaugomis už atitinkamos paslaugos pasiūlymo metu galiojančią kainą. SIA „KOKOS“ turi teisę bet kada keisti www.kokoshop.eu svetainėje nurodytas kainas ir/ar kurti naujas mokamas paslaugas savo nuožiūra.

9. Norėdami tapti registruotu svetainės www.kokoshop.eu vartotoju, turite laikytis www.kokoshop.eu svetainėje nurodytos registracijos tvarkos.

10. Kiekvienas svetainėje www.kokoshop.eu užsiregistravęs vartotojas privalo neatskleisti savo prieigos duomenų kitiems asmenims. Jeigu svetainėje www.kokoshop.eu su registruoto vartotojo profiliu atliekami veiksmai (įskaitant prekių ir/ar paslaugų pirkimą) naudojant teisingą vartotojo vardą ir slaptažodį, laikoma, kad veiksmus atitinkamame profilyje atliko pats registruotas vartotojas.

11. Svetainės vartotojas sutinka gauti informaciją iš svetainės www.kokoshop.eu apie įvairaus pobūdžio aktualijas, jeigu buvo gautas laisvas ir nedviprasmiškas vartotojo, kaip duomenų subjekto, sutikimas (išskyrus atvejus, kai siunčiama pranešimų siuntimas vartotojui vykdomas kitu teisiniu pagrindu).

12. SIA „KOKOS“ neatsako už jokias išlaidas ir nuostolius, patirtus naudojantis svetaine www.kokoshop.eu.

13. Tais atvejais, kai kyla neaiškumų dėl SIA „KOKOS“ interneto svetainėje www.kokoshop.eu patalpintų dokumentų formų užpildymo, prašome kreiptis nurodytu kontaktiniu asmeniu www.kokoshop.eu svetainėje.Naudojimasis svetainėje www.kokoshop.eu siūlomomis paslaugomis.

14. Visada privalote veikti www.kokoshop.eu svetainėje nurodyta tvarka.

15. Nepiktnaudžiauti www.kokoshop.eu svetainėje skelbiama informacija. Svetainėje siūlomomis paslaugomis galite naudotis tik vadovaudamiesi galiojančiais įstatymais ir reglamentais. SIA „KOKOS“ turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, jeigu užsakymo metu neužtikrinamas interneto svetainės www.kokoshop.eu naudojimosi sąlygų laikymasis.

16. Kreipiantis į SIA „KOKOS“ ar jos vardu atstovaujamą asmenį atlikti registruoto užsakymo, kuris yra neužbaigtas, pakeitimus, atkreipiame dėmesį, kad pakeitimus galima atlikti rašant el.paštu info@kokoshop.eu iš el. užsakyme nurodytu adresu arba susisiekus su SIA „KOKOS“, paskambinus www.kokoshop.eu užsakyme nurodytu telefono numeriu: +371 29999050.

17. SIA „KOKOS“, internetinėje svetainėje www.kokoshop.eu radusi prekių kainų ar aprašymų klaidų ir/ar netikslumų, turi teisę vienašališkai nutraukti nuotolinės sutarties sąlygas, kol bus įskaitytas apmokėjimas už konkrečią prekę. Išimties tvarka SIA "KOKOS" nuotolinė sutartis gali būti nutraukta tais atvejais, kai nuotolinė sutartis buvo sudaryta dėl kitos šalies piktybiškumo, apgaulės ar spaudimo; dėl užsakytų prekių trūkumų; dėl pernelyg didelių nuostolių, kuriuos patyrė bet kuri šalis; dėl pavėluoto atsiskaityti už prekes ir kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.

18. Naudojimasis svetaine www.kokoshop.eu nesuteikia jokių nuosavybės teisių į turinį, prie kurio turite teisę susipažinti. Draudžiama naudoti www.kokoshop.eu svetainėje patalpintos informacijos turinį, nebent yra šio turinio savininko leidimas ar kitokio pobūdžio leidimas pagal įstatymus. Šios sąlygos nesuteikia teisės naudoti jokio prekės ženklo ar logotipo, esančio www.kokoshop.eu svetainėje. Draudžiama pašalinti, padaryti nesuprantamus ar keisti pranešimus, matomus www.kokoshop.eu arba pateiktus per svetainę www.kokoshop.eu.

19. Svetainėje www.kokoshop.eu pateikiamas prekių turinys ir aprašymas bei kita informacija, kuri yra SIA „KOKOS“ nuosavybė.

20. Siekdama gerinti paslaugų teikimo kokybę, SIA „KOKOS“ turi teisę įvestu elektroninio pašto adresu, susijusiu su naudojamomis paslaugomis, siųsti pranešimus, priminimus apie pradėtas, bet nebaigtas paslaugas bei kitą informaciją. Taip pat SIA „KOKOS“ turi teisę siųsti informaciją, įskaitant tiesioginius skambučius, apie www.kokoshop.eu ir SIA „KOKOS“ bendradarbiavimo partnerių naujienas, akcijas ir nuolaidas. Jūs turite teisę atsisakyti gauti bet kokias naujienas redaguodami šią informaciją savo vartotojo profilyje, atsisakydami naujienų gavimo prenumeratos, paspaudę el. pašto nuorodą arba išsiųsdami informaciją el. paštu: info@kokoshop.eu

 


Svetainėje www.kokoshop.eu įvestų duomenų naudojimas ir konfidencialumas.

21. SIA „KOKOS“ informuoja, kad nurodydami savo elektroninio pašto adresą sutinkate, kad jis būtų įtrauktas į duomenų bazę ir jai būtų galima siųsti pranešimą/priminimą apie pradėtus, bet nebaigtus prekių užsakymus iš www.kokoshop internetinės svetainės. .eu.

22. Naudodamiesi svetaine www.kokoshop.eu sutinkate, kad SIA "KOKOS s" arba bet kuri trečioji šalis, veikianti www.kokoshop.eu vardu, gali rinkti ir saugoti duomenis, kurie leidžia sekti ir įtraukti:

22.1. bendras apsilankymų svetainėje skaičius,

22.2. kiekvienos konkrečios svetainės lankytojų skaičius,

22.3. www.kokoshop.eu lankytojų interneto paslaugų teikėjų domenų vardai,

22.4. IP adresai,

22.5. kitus duomenis, kurių tikslas – naudoti sistemos administravimo tikslais, taip pat kontroliuoti naudojimąsi www.kokoshop.eu svetaine ir organizuoti jos tobulinimą.

23. „KOKOS“ SIA turi teisę svetainėje www.kokoshop.eu surinktus ir sukauptus duomenis perduoti kitoms įmonėms informaciniais ir statistiniais tikslais.

24. SIA „KOKOS“ nesieja vartotojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, leidžiančiais identifikuoti šį vartotoją. Tai reiškia, kad kiekviena vartotojo sesija bus įrašoma, tačiau www.kokoshop.eu svetainės vartotojas išliks anonimiškas.

25. Visa medžiaga, kuri siunčiama ar įvedama svetainėje www.kokoshop.eu, tampa SIA „KOKOS“ nuosavybe, kurią SIA „KOKOS“ kaip www.kokoshop.eu svetainės savininkas turi teisę naudoti savo reikmėms. , išskyrus fizinių asmenų duomenis.

26. Atkreipiame dėmesį, kad pateikdami savo elektroninio pašto adresą ar siųsdami bet kokią informaciją į svetainę www.kokoshop.eu sutinkate, kad SIA "KOKOS" turi teisę šiuos duomenis naudoti tik aukščiau nurodytais tikslais, įskaitant 20 str. šios taisyklės.punkte nurodytam tikslui

 

Interneto svetainės www.kokoshop.eu užsakymas ir autorių teisių apsauga.

27. Užsakydami prekę patvirtinkite, kad perskaitėte ir sutinkate su svetainės www.kokoshop.eu Privatumo politika.

Pirkėjų pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas naudoja organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis ir užkirsti kelią neteisėtam jų tvarkymui. Daugiau apie Asmens duomenų tvarkymą – Privatumo politika

28. Užsakydami prekę patvirtinkite, kad esate susipažinę ir sutinkate su prekės pristatymo sąlygomis.

29. Pradėdami užsakyti prekę patvirtinkite, kad esate susipažinę ir sutinkate su teise naudotis garantija bei atsisakymo teise.

30. Pradedant užsakyti prekę, susisiekus su SIA „KOKOS“ ar jos vardu atstovaujamu asmeniu, telefonu, raštu, pokalbyje www.kokoshop.eu, elektroniniu paštu ar socialiniuose tinkluose, patvirtinti, kad esate susipažinęs ir sutinkate su svetainės www.kokoshop .eu naudojimo sąlygomis ir nurodyta kontaktine informacija yra teisinga.Apie www.kokoshop.eu interneto svetainės naudojimo sąlygas.

31. Jeigu kuris nors iš šiose taisyklėse nurodytų punktų taptų negaliojančiais, tai neturės įtakos likusioms nuostatoms.

32. Bet kokie ginčai, kylantys ar susiję su šiomis sąlygomis ar paslaugomis, bus sprendžiami laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

33. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su svetaine www.kokoshop.eu, išimtinai priklauso SIA „KOKOS“. Pažeidus šias teises, kaltas asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat visiškai atsako už visą žalą, kuri buvo ar gali būti padaryta SIA „KOKOS“ ir tretiesiems asmenims.

34. Informaciją, kaip susisiekti su SIA „KOKOS“, rasite www.kokoshop.eu svetainės skiltyje „Kontaktai“.

 

Interneto svetainėje www.kokoshop.eu įsigytas prekes patvirtinančius dokumentus.

35. Tais atvejais, kai pirkėjas atsiskaito už internetinėje svetainėje www.kokoshop.eu užsakytą prekę ir ją gauna www.kokoshop.eu klientų centre, išduodami šie prekės įsigijimą (toliau - sandoris) patvirtinantys dokumentai:

a. Kasos čekis;b. Važtaraštis;c. Garantinis talonas (jei reikia).

36. Tais atvejais, kai užsakyta prekė pristatoma pirkėjo nurodytu adresu, pirkimą patvirtinantis dokumentas yra prekių važtaraštis, kuris siunčiamas atitinkamos prekės užsakyme nurodytu el.
37. Prekių, kurioms jo reikia, garantinis talonas taip pat išsiunčiamas prekės užsakyme nurodytu el.
38. Tai, kad pirkėjas gavo prekę, patvirtina:
a. Gavus užsakytą prekę su standartiniu pristatymu - pirkėjo parašas kurjerio/užsakymo davėjo elektroniniame terminale;b. Gavus užsakytą prekę siuntiniais – pirkėjo rankinis kodo įvedimas, norint panaikinti prekės užsakymą.

 

 

Registracija Pardavėjo svetainėje nėra privaloma pateikiant užsakymus. Tuo atveju, jei Klientas pasirenka registruotis, jis privalo teisingai užpildyti visus privalomus laukus, kurie atsiranda pasirinkus funkciją „Registruotis“.

 

Tuo atveju, jei Klientas pasirenka pirkti neprisiregistravęs, jis privalo teisingai užpildyti visus reikiamus laukus, reikalingus Užsakymui pateikti.

 

 

Kai klientas svetainėje rado norimą prekę, jam reikia pasirinkti funkciją „Į krepšelį“. Norėdami toliau peržiūrėti kitus produktus, turite naudoti funkciją „Tęsti apsipirkimą“.

 

Norėdami peržiūrėti Krepšelio turinį, turite atidaryti krepšelį dešinėje pagrindinio puslapio pusėje. Klientui išsirinkus visas reikalingas Prekes ir krepšelio turiniui atitinkant Kliento pageidavimus, Klientas turi pasirinkti prekių pristatymo būdą ir apmokėjimo būdą.

 

Patikrinus visą Kliento įvestą informaciją, būtina pasirinkti funkciją „Užsakyti“.

 

Pardavėjas Užsakymą apdoroja per vieną – dvi darbo dienas ir išsiunčia Užsakymo patvirtinimą/sąskaitą Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

Tuo atveju, jei Svetainėje patalpinta informacinė medžiaga nevisiškai atspindi Prekės savybes (spalvą, formą, matmenis, techninius parametrus), prieš pateikdamas Užsakymą, Klientas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl prekių savybių patikslinimo. produktas. Jeigu Klientas nesikreipė į Pardavėją su prašymu suteikti papildomos informacijos, laikoma, kad pateikdamas Užsakymą Klientas turėjo išsamią informaciją apie Prekės savybes.

 

Pardavėjas turi teisę visiškai arba iš dalies anuliuoti Užsakymą šiais atvejais:

 • jei Pirkėjas nuolat pažeidžia šias Taisykles ir sąlygas;

 • jeigu Pirkėjas per nurodytą terminą neapmokėjo;

 • jei užsakytos Prekės nėra.

   

Apie visišką ar dalinį Užsakymo atšaukimą Pardavėjas informuoja Klientą elektroniniu paštu ir Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu.

Pardavėjui atšaukus Užsakymą Pirkėjui jau atlikus apmokėjimą, sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojo Pirkėjas apmokant už šį Užsakymą.

 

 

Klientas turi teisę pasirinkti bet kurį iš Pardavėjo svetainėje nurodytų pristatymo būdų.

 

Klientas pageidaujamą pristatymo būdą pasirenka pažymėdamas jį Užsakyme.

 

Prekių pristatymo terminai ir kainos priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo, pristatymo adreso ir bendro Užsakymo svorio.

 

Prekių pristatymo tarnyba prisiima visą atsakomybę už prekių pristatymą, kai tik siunta yra perduota siuntų tarnybai. Įskaitant pristatymo terminą.

 

Netyčinio prekės praradimo ar sugadinimo rizika visiškai pereina Klientui, kai Klientas gauna Užsakymą.

 

 

Visų Prekių kainos nurodytos Pardavėjo svetainėje, EUR ir USD valiuta.

 

Klientas gali sumokėti už Užsakymą bet kuriuo iš Svetainėje nurodytų mokėjimo būdų.

 

Bendrą užsakymo sumą sudaro apmokėjimas už Kliento pasirinktas Prekes ir pristatymo išlaidos, pagal Kliento pasirinktą pristatymo būdą. Užsakymas laikomas apmokėtu tą dieną, kai apmokėjimas gaunamas į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą arba kasą.

 

Klientas sutinka, kad sąskaita už Užsakymą jam būtų išsiųsta elektronine forma, nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

 

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę Pardavėjui arba pakeisti ją į kitą Prekę:

 • Latvijoje – per 120 dienų nuo šios Prekės gavimo momento;

 • Užsienio šalyse – per 120 dienų nuo šios Prekės gavimo momento.

   

Bet kokius veiksmus, susijusius su Prekės grąžinimu ar keitimu, Klientas turi iš anksto suderinti su Pardavėju elektroniniu būdu arba telefonu.

 

Prekių grąžinimas ir keitimas galimas tik į naujas, nenaudotas prekes. Originalioje pakuotėje ir su originaliomis gamintojo etiketėmis.

 

Per 5 dienas nuo grąžinamos Prekės gavimo momento Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojo Klientas atsiskaitydamas už šią prekę.

 

 

Pardavėjas visoms Prekėms suteikia garantiją Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina Pardavėjui Prekę su gamybos broku, taip pat tais atvejais, kai dėl Pardavėjo kaltės klientui buvo išsiųsta netinkamo dydžio ar modelio prekė, Pardavėjas kompensuoja Pirkėjo Prekės išlaidas. ir Prekės grąžinimo išlaidas 100 proc.

 

Jeigu Prekės naudojimo metu išaiškėja paslėpti defektai, atsiradę dėl gamintojo kaltės, kiekvienu konkrečiu atveju Klientas susitaria su Pardavėju dėl Prekės grąžinimo galimybės ir kompensacijos dydžio.

 

Garantija netaikoma šiais atvejais:

 • jei defektas atsirado dėl Prekės naudojimo ne pagal paskirtį;

 • jei defektas atsirado dėl cheminių medžiagų ar mechaninio poveikio;

 • jei defektas atsirado dėl force majeure arba nelaimingo atsitikimo;

 • Prekė buvo remontuojama.

   

Ginčo atvejais, susijusiais su konkrečios prekės kategorijos visuotinai pripažintų naudojimo taisyklių pažeidimais, Pardavėjas, susitaręs su Klientu, gali pataisyti nekokybišką Prekę.

 

 

Klientas ir Pardavėjas yra atsakingi už šių sąlygų laikymąsi.

Jeigu viena iš šalių, pažeisdama šias sąlygas, padarė žalą kitai šaliai, ji už savo pažeidimą atsako Latvijos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Visi tarp Kliento ir Pardavėjo kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu.

Klientas ir Pardavėjas neatsako už šių sąlygų pažeidimus, jeigu jie atsirado dėl nenugalimos jėgos, įskaitant. valstybės valdžios institucijų veikla, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės, karo veiksmai, masinės riaušės ir kt. dėl įvažiavimo.